Bonificació rebuts recollida selectiva i accés a informació

25/04/2021

Arran de la posada en marxa del servei de recollida d’escombraries porta a porta, iniciativa que des de Torredembarra en Comú celebrem, l’ajuntament va implementar una bonificació per als usuaris d’aquest, el que també celebrem.

Lamentablement, aquestes bones iniciatives queden enfosquides per una gestió i comunicació deficient de la mesura.

D’una banda, l’ajuntament posa al servei de la ciutadania que fa servir aquest servei la possibilitat de demanar una bonificació però, i aquí radica part de la deficiència, és que s’ha de renovar cada any per, segons informació rebuda per part del mateix ajuntament, si la persona ja no viu al seu domicili i es beneficia de forma il·lícita de la bonificació.

I la forma en què s’ha de fer la renovació, de per si qüestionable, és que per poder continuar beneficiant-se de la bonificació s’ha de demanar dins del període d’aproximadament un mes anterior al venciment, sense possibilitat de poder-ho fer fora d’aquest termini.

Si la renovació ja és qüestionable, més dubtosa és la forma en què els vilatans poden accedir a la informació, i això és especialment pertinent en el cas de les persones grans, que es fa mitjançant una fitxa informativa que es posa als pals de telèfon o fanals que hi ha en alguns indrets del municipi als que no tothom accedeix, veu o dona importància.

No és comprensible que la informació no es faci arribar als domicilis, com si fan amb l’actualització dels dies de recollida selectiva. Fer arribar la informació amb eficiència i a temps a totes les persones que es podrien beneficiar de la mesura, els permetria fer el tràmit en el cas que ho desitgessin.

Seria molt fàcil fer arribar també aquesta informació als domicilis per tal que la bonificació pugui arribar a tothom de forma efectiva.

Com també seria fàcil, crear una figura ciutadana que fes aquests tràmits directament a les cases dels veïns i veïnes de les diferents zones.

Però el que de debò seria adient, per tal de poder afavorir realment a la població amb la mesura, seria no exigir-los fer aquests tràmits cada any, ja que, en cas de deixar de viure al domicili, no pagarien les escombraries o, en cas que les paguessin per algun motiu, tampoc utilitzarien un servei pel qual continuarien pagant.