Códi Ètic

Som plurals, feministes, ecologistes i 100% municipalistes.
Som Alternativa Torredembarra.

A Alternativa Torredembarra considerem que la Política és un compromís indiscutible per treballar en la millora de la vida dels ciutadans aconseguint una societat igualitària sense diferències de sexe, religió, raça o orientació sexual on cada persona té els mateixos drets i deures.

Som conscients de la desafecció que la ciutadania sent per temes polítics a causa de situacions d’incapacitat per a resoldre problemes, per això, és la nostra obligació esforçar-nos perquè la gent torni a confiar i participi en les decisions que influeixen en el nostre poble.

ELS NOSTRES PRINCIPIS

Alternativa Torredembarra s’adhereix fermament als preceptes del “Codi ètic per a polítics“, escrit promogut per la Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull i creat per professors de diverses universitats.

El mateix apunta com a principis, els següents:

 • Justícia
 • Respecte
 • Servei
 • Responsabilitat
 • Honradesa
 • Imparcialitat
 • Professionalitat
 • Transparència

LES NOSTRES PAUTES DE CONDUCTA

Aquestes són les pautes a què estem compromesos tots els integrants de Alternativa Torredembarra.

 • Donar l’exemple
 • Respectar les idees o posicionaments contraris als nostres.
 • Serietat i coherència en públic i situacions quotidianes
 • Contacte directe i permanent amb la ciutadania

ELS NOSTRES COMPROMISOS

 1. Respectar la legalitat actual

El respecte a les normes i a les lleis de tots els ciutadans, que inclou al poble i les seves autoritats, és la fórmula per viure una democràcia en pau. Dins de la nostra proposta no cap un altre model, per sobre de tot està la justícia i la veritat.

 1. Corrupció

Presentarem denúncia davant la detecció de qualsevol acte corrupte de què tinguem certesa en l’exercici de les nostres responsabilitats com a càrrecs públics.

Els que conformin l’equip de govern es comprometen a renunciar als seus càrrecs institucionals en el cas de ser imputats formalment amb obertura de judici oral amb delictes tipificats contra les administracions públiques, que vulnerin els Drets humans o els Drets dels treballadors incloent: assetjament, violència de qualsevol gènere, pederàstia, maltractament infantil, o bé, delictes econòmics, mediambientals o urbanístics. Aquest punt inclou també als càrrecs de confiança que hauran de ser destituïts de manera immediata.

 1. Defensa del projecte polític

En cas de deslleialtat, incompliment del programa de la candidatura o ruptura dels compromisos adquirits, els càrrecs assignats queden a disposició del partit.

 1. Defensa de les demandes i interessos dels conciutadans

Compliment de l’aplicació del nostre programa electoral sigui des del govern o des de l’oposició. De la mateixa manera que amb acords aprovats des de la direcció.

 1. Defensa dels Drets

Protecció indiscutible dels drets humans, socials, civils i polítics de totes les persones, ja que són la base essencial de la democràcia.

 1. Participació ciutadana

A la nostra essència portem implícit el valor de l’aportació de la ciutadania per a l’elaboració i execució de decisions en defensa dels interessos del poble, decisions sobre projectes que tinguin incidència sobre temes socials, ambientals, urbanístics o d’algun barri concret.

 1. Rendició de comptes anual o sota sol·licitud.

Anualment rendirem comptes públicament o per petició expressa de la nostra assemblea, òrgan directiu o convergència social a la qual pertanyem, facilitant ingressos i patrimonis, estenent aquest compromís al cap de 2 anys posteriors a la cessació o acabament de mandat.

 1. Defensa i pràctica d’honestedat i transparència

Aquest punt és la base d’un moviment polític transformador i de la veritable democràcia. Són, sens dubte, les característiques en què es basa el nostre projecte.

 1. Renúncia a privilegis econòmics o materials

Rebutgem qualsevol avantatge que pugui produir-se de manera directa o indirecta des de la responsabilitat de càrrec públic.

 1. Càrrecs de confiança

El grup municipal presentarà les propostes per als càrrecs de confiança que seran ratificades en Assemblea fent públic el criteri de selecció i contractació sent aquestes accions de total transparència.

 1. Agendes

Per visibilitat i claredat, les agendes dels representants públics seran de fàcil accés per a qualsevol persona, d’aquesta manera la ciutadania sabrà amb qui es mantenen reunions i quins temes s’estan tractant.

 1. Incompliment del Codi Ètic

Qualsevol integrant de Alternativa Torredembarra que incompleixi el Codi Ètic, deixarà de pertànyer al partit, deixarà de formar part de la llista electoral i no treballarà en un equip institucional.

COMISSIÓ DEL CODI ÈTIC LOCAL

Per al seguiment i compliment del Codi Ètic local, es crearà una Comissió serà escollida en Assemblea.

Dins de les seves funcions haurà d’interpretar les disposicions i criteris establerts en aquest Codi Ètic per a poder-lo aplicar en la pràctica.

Els integrants d’aquesta Comissió no tindran càrrecs vinculats a l’Ajuntament ni percebran ingressos de manera directa o indirecta de Alternativa Torredembarra.

Qualsevol persona vinculada o no a l’organització pot realitzar consultes sobre l’ètica d’algun fet o decisió que afecti càrrecs electes, de confiança o representants de Alternativa Torredembarra.

Contacta’ns

Si prefereixes escriure’ns un email…

alternativatdb@gmail.com

o contacta’ns per whatsapp al

641 679 774