Fent pinya

28/11/2022

Els diferents barris de Torredembarra han de rebre el mateix tracte per part de l’Ajuntament.

No podem tindre zones de primera i altres de segona o tercera en les diferents actuacions que s’hi realitzen. Unes de les poques diferències que poden existir ha de ser a l’hora d’aplicar les diferents polítiques de pacificació acústica i mobilitat en vehicles de motor. I per això, cal també tindre present quin tipus de població viu en cada un d’aquests barris a la vegada que s’actua des del consens amb els veïns, veïnes, comerç i entitats cíviques. No es pot fer com fins ara que a part de quasi cap reunió als carrers o places entre equip de govern i residents, tampoc s’ha contestat a les demandes fetes.

Ve al cap la deixadesa a l’hora de solucionar els constants sorolls i botellades organitzades a la Plaça Escorxador on tots els caps de setmana de l’any és difícil poder descansar sense ser despertat per la música de qualsevol forma, soroll de baralles o motocicletes en competició acústica.

En aquest punt cal recordar que l’Ajuntament és el darrer responsable en matèria de contaminació acústica. Existeix una reiterada jurisprudència que declara lesionats determinats drets fonamentals, com la integritat física, la intimitat i la inviolabilitat del domicili en casos de contaminació acústica.

El cas de la plaça esmentada al nucli antic de la nostra vila sols és una de les tantes que hi ha en diferents punts o en quasi tots els barris de Torredembarra. És per això que des d’Alternativa Torredembarra no solament demanem un calendari de les reunions que els regidors i regidores han de tindre amb els veïns i veïnes de cada barri, sinó també, l’obligació de contestar les queixes realitzades i cercar solucions a problemes com l’esmentat amb els sorolls per culpa de la deixadesa per part de l’actual equip de govern a l’hora de complir amb les normatives de contaminació acústica que han de garantir una convivència adequada.

Cal tindre present que quan parlem d’aquest tipus de contaminació també estem parlant de la freqüència i horaris en el que es recull el vidre als contenidors o al porta a porta i del vehicle de recollida de residus al entrar marxa enrere a alguns carrers amb la senyalització lluminosa i acústica. A més del fet que en algunes zones, amb una senyalització una mica peculiar, per no dir-ho d’un altre forma, fa que s’hagin de donar moltes voltes per accedir al domicili amb el vehicle (incomoditat i soroll).

La diferenciació entre les diferents zones de Torredembarra en el fet acústic no sols és tindre una ordenança municipal més o menys adequada, també significa que s’apliqui la mateixa, s’expliqui als ciutadans o inclús sigui modificada si cal per poder conciliar la vida, el descans i l’oci.

La política municipal és la que es fa per a les persones i amb les persones, per això Alternativa Torredembarra treballa als carrers i places estant amb la gent, escoltant i amb la clara intenció de contestar i resoldre, fent pinya amb veïns, veïnes, entitats i comerços.