Habilitats de la Joventut

15/07/2021

L’Assemblea General de les Nacions Unides va designar el 2014 el 15 de juliol com a Dia Mundial de les Habilitats de la Joventut com a resposta a la preocupant elevada xifra de persones joves sense feina.

L’objectiu d’aquesta resolució posa de manifest la necessitat d’incentivar una millor i major ocupabilitat dels i de les joves a través del foment d’adquisició d’habilitats per a la vida, l’ocupació laboral i les relacions amb les seves comunitats i entorn.

Són tals la importància i les implicacions d’aquest propòsit que ha de comptar amb el suport d’iniciatives d’organitzacions a tots els nivells, local, regional, nacional i internacional i, especialment, amb la participació i escolta activa d’organitzacions i iniciatives dirigides pels mateixos joves.

Aquest any, el dia està dedicat a reimaginar les habilitats del jovent després de la pandèmia. Certament, aquesta crisi sanitària mundial té conseqüències sense precedents en l’àmbit educatiu, laboral i social i té un impacte directe en la formació i l’adquisició d’habilitats entre els joves, que s’han vist minvades pels successius confinaments i cessament d’activitats.

Per això, és urgent i imprescindible posar al servei del futur de la nostra joventut tots els recursos necessaris per a fomentar la coordinació entre joves, institucions educatives i formatives, governs i ocupadors, etc. En el cas de la política local, Torredembarra en Comú proposa al consistori municipal la creació d’una taula de treball formada pels diferents grups d’interès, amb la veu dels i de les joves en el centre, per poder oferir una resposta holística, real i efectiva que doni resposta al complicat panorama post pandèmia i lideri una política municipal efectiva de foment d’habilitats i d’ocupabilitat.