Impacte dels residus al mar

26/07/2021

Estudis d’organitzacions ecologistes indiquen que el 79% dels plàstics que fem servir diàriament acaben al mar, el 12% s’incinera i només el 9% es recicla. Tot i que la legislació europea no permet la venda de productes envasats en plàstic, les directrius o lleis nacionals estan de facto posposant la seva eliminació.

Quan parlem de les tones de productes que contenen plàstics que es llencen cada dia a la mar, no som realment conscients de les xifres que es donen en les fonts d’informació. I en certa manera és normal.

Cada vegada es produeixen més objectes de plàstic, com plats, gots, ampolles o bosses. Quan ens desfem d’ells, no sempre ho fem de la millor manera i poden acabar en un abocador amb poques possibilitats de reciclatge o incineració (aquest últim sistema bastant qüestionat). A causa de l’acció de vent i la pluja, aquests residus poden arribar directament a la mar, als rius o altres vies fluvials i fins al sistema de clavegueram de zones urbanes.

Arribats a aquest punt, tret que s’extreguin amb anterioritat, el seu destí final serà el mar per molt lluny que ens trobem de la costa.

Si a tot això, sumem que a Torredembarra la recollida de les escombraries deixa molt a desitjar i l’Ajuntament mira cap a un altre costat, s’està ajudant a accelerar la contaminació dels mars i els rius que desemboquen en ell.

Siguem realistes, els plàstics que veiem tirats al carrer i que ens enlletgeixen el municipi, només són la punta de l’iceberg del que passa realment en el fons de la mar.

I si bé els plàstics són un veritable problema, tenim altres residus que afecten de forma desastrosa. Segons un cartell informatiu en el nostre port es pot veure la durabilitat d’aquests materials una vegada que arriben a la mar.

Fusta: d’1 a 3 anys
Bosses de plàstic: de 10 a 20 anys
Boies: 50 anys Llaunes: 200 anys
Envasos de plàstic: 450 anys
Xarxes: 600 anys
Vidre: Indeterminat

Des de Torredembarra en comú · Podem, ens declarem rotundament cuidadors del medi ambient i com asseverem a la nostra web promourem la cultura de la responsabilitat ambiental treballant seriosament per protegir el planeta començant pel nostre entorn local.