Moció de Torredembarra en Comú en el Ple del 17/06/2021

16/06/2021

PROPOSTA DE MOCIÓ

M.T. F. En representació de la Federació de persones pensionistes i jubilades de CC.OO. L.F.T, en representació de Pensionistes i jubilats de UGT a l’Ajuntament de Torredembarra, presenten la seguent:

MOCIÓ.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Posem de manifest que durant el 2008 la Banca espanyola fou rescatada amb 65.000 milions d’euros. D’aquests, 42.000 milions d’euros van ser aportats per l’Estat i 23.000 milions d’euros del Fons de Garantia de Dipòsit, és a dir, amb l’aportació dels impostos de la ciutadania van ser entregats als bancs 42.000 milions, que al final estan sent a fons perdut.

Els bancs per agrair-nos tan generosa aportació de la ciutadania, fixen quotes abusives (uns 240,00 € any) que denominen “prestació de serveis”, a totes aquelles persones que tinguin ingressos mensuals inferiors a 600 € (pensionistes, assalariats/des, desocupats/des, subsidis, etc.), és a dir a les persones més desfavorides i que a l’estar totes i tots obligats a percebre els seus ingressos per transferències bancàries, el banc tenen tot el control, per desenvolupar aquestes pràctiques poc ètiques i denunciables en un moment de crisi sanitària i social com l’actual que perjudica els i les més desfavorides atesa la insuficiència d’ingressos que perceben.

Cada vegada és més difícil, especialment per les persones grans, ser ateses personalment, ingressar o treure diners amb efectiu, ho limiten a unes quantes oficines i 2 hores al matí o als caixers automàtics, que per moltes persones és difícils de gestionar.

En algunes entitats, al ser ateses personalment, demanat cita prèvia “al nostre gestor”, es fan ofertes de televisors, ordinadors, neveres, aparells de seguretat, assegurances mèdiques i de tota mena, que entenem competeix amb el comerç local.

Amb tota aquesta restricció de serveis d’atenció i malgrat els grans beneficis anuals que reconeixen, intenten acomiadar a milers de treballadors i tancar més oficines.

És per tot el que s’ha exposat que

DEMANEM:

1- Que es rebutgin públicament aquestes actuacions tan injustes de les entitats bancàries, que se’ls demani que retirin aquestes quotes abusives i siguin més empàtics amb la ciutadania i sobretot amb les persones més vulnerables atès que ja hem aportat suficients diners als bancs amb els nostres impostos.

2- Que aquest rebuig el manifestin explícitament a les entitats bancàries amb les que treballa aquest ajuntament, i els demani la retirada de les quotes de manteniment abusives a les persones vulnerables.

3- Que s’elevi aquesta petició al Parlament de Catalunya i al Ministeri de Consum del Govern d’Espanya perquè actuïn amb les normatives pertinents per acabar amb aquestes pràctiques tan injustes i abusives, que perjudiquen una immensa majoria de la ciutadania.

Torredembarra, juny de 2021

👇

Enllaç a la informació d’Ona La Torre en relació a Les clàusules abusives dels bancs a debat al pròxim ple municipal.