N340. Una altra gestió desastrosa.

19/07/2021

Fa setze anys Foment va traspassar la N340 a l’ajuntament de Torredembarra. En el traspàs anaven inclosos 765.562 euros.

El 2016, onze anys després, la por de perdre aquests diners (segons indica el diari de Tarragona en la seva edició de 15 de febrer de 2021) va empènyer a fer la rotonda dels Pescadors, un tram de carril bici, la seva il·luminació al pas pels càmpings i el projecte que ara s’està posant en marxa. El cost va ser de 197.000 euros.

El 30 de juliol de 2019 (catorze anys després de l’esmentat traspàs) es redacta, aparentment a correcuita (a l’octubre d’aquest any caducava la subvenció i es perdia els diners), un addenda que se signa entre el Ministeri i l’alcaldia prorrogant el termini dos anys i per no tornar a esgotar altra vegada el termini les obres s’executen en plena temporada turística quan hi ha hagut temps de sobres per fer-les en temporada baixa.

Segons el senyor alcalde l’obra té com a objecte: «canviar la fisonomia de l’eix longitudinal de l’antiga N-340, passant d’una via de tipologia interurbana a urbana, amb un aspecte més amable i de ciutat. Tot això, per eliminar l’efecte barrera que comporta qualsevol vial amb plantejament de carretera», declaracions al Diari de Tarragona, edició del 24/02/2021.

La realitat és que no és molt més que un retoc cosmètic, que evidentment li agradarà a uns més que a altres, però si observem els plànols del projecte (vegeu pàgines 516 i 517 del document PROJECTE N-340 TRR SGT.pdf fàcilment accessible al web de contractació pública de la Generalitat), veiem que l’obra redueix la zona de vianants, vorera més parterre (al costat muntanya), transforma el voral en aparcament de cotxes, i crea una petita vorera d’1,5 metres i l’esmentat carril bici de 2,5 metres (al costat mar) per què s’han hagut de tallar uns arbres de desenes d’anys per plantar uns nous a menys de mig metre dels originals?

Per a aquest retoc cosmètic, que s’anuncia com un gran avanç urbanístic, es gasten 856.324 euros més IVA que per cert no inclouen la neteja de tanques i mala herba al costat de la via que el dia d’avui ha realitzat la brigada municipal.

L’obra està sent realitzada per la mateixa empresa contractada per recollir les escombraries i mantenir net el poble.

Des de Torredembarra en Comú creiem que s’ha perdut l’oportunitat de fer participar als ciutadans, de consultar-los, de dissenyar conjuntament la Torredembarra que volem, l’oportunitat de fer una via amable per a les persones, una zona que serveixi per passejar, jugar o prendre un refresc. Els setze anys perduts, les presses d’última hora per no perdre la subvenció, la manca d’una política en la qual el primer són les persones, l’aparent incapacitat per decidir i per què no dir-ho?, la manca de gust estètic, ha portat a desaprofitar, una vegada mes, una gran oportunitat per millorar Torredembarra.

Notes aclaridores per si escau: L’actual alcalde és regidor de l’ajuntament des del 2011 i alcalde des del 2015 i l’estat d’alarma per la pandèmia de la covid només va durar 98 dies.