No culpabilitzem al treballador

25/08/2023

En els darrers dies hem llegit una entrevista al batlle de Torredembarra realitzada per un mitjà de comunicació local.

En ella, fa un repàs a l’actualitat municipal i comenta que també ha assumit la regidoria de personal perquè està molt content amb la relació de llocs de treball que es va fer en el seu segon mandat.

Obvia dir que aquesta “rlt” és una rebaixa de sou encoberta i de llarga durada pels treballadors i treballadores de l’ajuntament a causa dels “cpt” (complement personal transitori). Igual que tampoc diu que les modificacions que ha dut a terme posteriorment van en contra del conveni col·lectiu vigent, a la vegada que la seva nefasta posada en marxa xoca amb les lleis de conciliació familiar.

Culpabilitzar al personal de l’Ajuntament en lloc d’assumir les errades de planificació no és la millor forma de tindre i fomentar unes relacions laborals adequades.

El problema normalment en cap cas ha de recaure en el personal, si no a la manca de direcció del regidor delegat corresponent, l’alcalde de torn o els empresaris.

Els homes i dones que cada dia van a treballar en els diferents llocs de l’Ajuntament com també qualsevol ciutadà a la seva empresa, mereixen més respecte i no ser acusats de manca de professionalitat.

Tot treballador i treballadora de qualsevol administració pública o empresa privada va a treballar i ha de ser remunerada per la seva tasca amb un sou adequat a aquesta.

A tot això s’hi suma la modificació constant de quadrants de treball que dificulten tindre una jornada laboral concreta, justa i pactada, on hi ha modificacions abusives o incoherents que allunen al treballador de la vida familiar i/o social.

La bicoca laboral no és altre que tindre una feina i fer-la de la millor forma possible. Amb mitjans, respecte a les persones, atenció als riscos laborals i en el cas de la funció pública, atendre a la població.

Tot, amb la seguretat jurídica que comporta el procés d’estabilització que totes les administracions públiques estan portant a terme. Procés que a Torredembarra cal agrair que l’equip de govern justament amb el departament de recursos humans i el sindicat majoritari estan fent de forma molt adequada i correcta.

Des d’Alternativa Torredembarra defensarem als professionals que cada dia van a treballar i donen el millor per a tindre un municipi tal com ens mereixem. Tot i les passes enrere donades en matèria de personal per part del bipartit Esquerra-Socialistes que ens governen de forma tàcita des del 2015, creiem en el treballador i que tot és millorable.