La nostra estructura

Som plurals, feministes, ecologistes i 100 % municipalistes.
Som Alternativa Torredembarra.

MEMBRES

Són persones que han signat una carta de compromís i que compleixen amb el nostre Codi Ètic.
Assisteixen a les nostres assemblees amb dret a vot.
Poden estar afiliats o no a un partit polític.

SEGUIDORS

Són persones que volen rebre la nostra informació o enviar-nos les seves propostes, queixes o dubtes.
Poden participar en les nostres assemblees però no tenen dret a vot.

Participa com a membre o seguidor/a.
Dissenyem junts la Torredembarra que volem.