Sobre les obres dels vestuaris de la ZEM

07/02/2024

Segons les publicacions oficials d’un equip de govern que actua sobre aquella dita de «qui dia pasa, any empeny» les obres dels vestidors de la piscina vella hauran acabat, esperem que aquest cop si, el dia 7 de febrer.

Aquestes han estat les obres que han deixat palesa una nova vegada més la pobre i nefasta gestió més l’arrogància que ha caracteritzat el govern d’Esquerra Republicana i socialistes a Torredembarra. Ara, a més, cal sumar-hi els “ocupacadires” de Junts.

Sens dubte, la regidora d’esports ha heretat el cúmul d’incompetències del Sr. Raúl García els darrers anys, però això no l’eximeix de responsabilitat.

Ser una reputada esportista torrenca no és cap aval per a esdevenir una correcta, que ja no bona, regidora d’esports. Si més no, mentre hagi de portar l’herència rebuda del «dofí» del Rovira. Un reguitzell de fets mostra que una obra senzilla com la dels vestidors ha estat un desastre i un model de pèssima previsió, execució i comunicació.

D’entrada les obres no s’haurien d’haver fet a la tardor i a l’hivern, ni haurien d’haver durat 18 setmanes lluny de les entre 4 i 8 setmanes anunciades per la regidora.

A més, i per posar només alguns exemples citarem que es van realitzar les inscripcions sense informar a usuaris i usuàries de les obres just a l’inici del curs; les insuficients mesures correctives que s’han fet han estat de forma reactiva a petició dels usuaris i usuàries i a requeriment de la Generalitat de Catalunya davant les infraccions en matèria d’higiene i accessibilitat detectades; contenidors a manera de vestidors; barana per poder baixar les escales (barana que en unes setmanes ja estava oxidada); i una bonificació ridícula i insultant per a les persones que, malgrat la situació insalubre i inadequada, han utilitzat les instal·lacions.

I tornant a la gestió de la Sra. Berta Castells, el seu menyspreu i la seva manca de respecte als usuaris els ha causat unes molèsties que s’haguessin pogut estalviar si en lloc de declarar en un ple municipal la “pena” que li feia la situació de les obres hagués assumit la seva responsabilitat i hagués tingut la decència i la competència adients per a reunir-se amb els usuaris i usuàries, per a escoltar-les i saber les necessitats bàsiques que es necessiten per a poder utilitzar la piscina amb unes condicions mínimament correctes.

Ser regidora és una responsabilitat i ha d’obeir a una vocació de servei a les persones, de posar-se a disposició del poble i ha d’anar, imprescindiblement, acompanyada d’unes competències i ganes que la Sra. Castells i el seu cap, Sr. Rovira, no han demostrat en detriment dels ciutadans i ciutadanes. Malauradament, no faran l’exercici d’auto-crítica del que podria sortir algun aprenentatge. Per això caldria tenir humilitat i voluntat de treballar per al municipi i no per a una agenda pròpia. Com ja vàrem dir en el ple del mes de desembre i seguim/rem defensant, el Sr. Rovira ja està amortitzat. A més, ens preocupa els relleus del seu partit així com la reverència servil que els regidors socialistes fan de la seva figura.